Aktivnosti

To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

NAŠ IDEAL

Da omogućimo svakoj životinji o kojoj brinemo miran san, topao dom i odgovarajuću skrb.

Već godinama privremeni dom mnogim napuštenim životinjama, ne samo iz gradskih opština već i onih koji dolaze bolesni i povrijeđeni iz drugih kantona, predstavlja veliki problem. Iako je naše udruženje novoosnovana organizacija, naši članovi i volonteri već dugi niz godina aktivno učestvuju u pomaganju, zbrinjavanju i udomljavanju napuštenih pasa i mačaka u Sarajevu.

Naši članovi su zbrinjavali životinje prvo samostalno, a onda, pojavom modernih komunikacijskih alata i društvenih mreža počinje organizovaniji pristup problemu zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka i njihove sterilizacije i kastracije, u okviru neformalne grupe građana Av-Mau.
Veliki broj napuštenih pasa i maĉaka je udomljen zahvaljujući naporima volontera- prosvjetnih radnika, službenika, demobilisanih boraca, omladine, studenata i učenika osnovnih i srednjih škola- kojima je jedini zajednički cilj i interes briga o napuštenim životinjama. Ne postoji način na koji se može procjeniti koliko je životinja zbrinuto na ovaj način, ali tokom godina broj je veći od 500 životinja, uglavnom pasa. Svima njima pružena je maksimalna njega, koliko je to bilo moguće oskudnim materijalnim sredstvima svakog volontera i građana koji žele pomoći životinjama.

Uočivši problem nedostatka trajnih skloništa i prihvatilišta za napuštene životinje, Udruženje „Život“ je i organizirano, kako bi saradnjom sa vladinim i nevladinim sektorom pokušalo naći održivo rješenje za grad Sarajevo, koje bi se kasnije moglo replicirati na ostale općine i opštine u FBiH i RS.
Kao prvi korak, udruženje je formalno registrovano i naši članovi su počeli da traže prikladnu lokaciju za uspostavljanje skloništa trajnijeg karaktera.

Tako smo uspjeli iznajmiti jedan dio prostorija neoperativne farme krava u Doglodima, koje plaćamo sami, odvajajući sredstva iz vlastitih prihoda. Iznamjljene prostorije su potpuno ograđene i ozidane, visine 4 m. U prostorijama nema struje, ali postoji tekuća voda, što je jedan od osnovnih preduslova za naš rad. Sami smo financirali izgradnju montažnih boksova različitih dimenzija od pocinkovane žice. Betonirani su podovi boksova i postavljena je termička izolacija kako bi psima i drugim životinjama bilo ugodnije, kupljene su posude za hranu i vodu, nabavljena je određena koliĉina hrane i lijekova itd.

Do sada smo pronašli dom mnogim napuštenim životinjama. Vodimo računa o svakoj udomljenoj životinji i prilikom udomljavanja sa Udomiteljem potpisujemo Ugovor o udomljavanju koji specificira prava i obaveze Udomitelja. Naše aktivnosti, koje obavljamo svakodnevno i u kontinuitetu su:

 •  
 • spašavanje stradalih životinja;
 • briga za napuštene životinje;
 • sprečavanje zlostavljanja životinja;
 • prihvat, smeštaj, zbrinjavanje i udomljavanje napuštenih i izgubljenih životinja;
 • čišćenje od parazita i vakcinacija protiv zaraznih bolesti;
 • vakcinacija protiv bjesnila i mikročipovanje;
 • sterilizacija / kastracija pasa i mačaka u cilju smanjenja populacije lutajućih životinja;
 • prikupljanje informacija o izgubljenim i nađenim kućnim ljubimcima;
 • kontakt sa medijima, oglašavanje o izgubljenim i nađenim životinjama sa ciljem njihovog udomljavanja;
 • rad volontera u prihvatilištu – čišćenje kaveza, hranjenje, šetnja pasa, čišćenje boksova, i dr.;
 • razvijanje svijesti o odgovornosti prema životinjama i humano postupanje sa njima;
 • humano smanjivanje broja napuštenih životinja, naročito u urbanoj sredini;
 • razvijanje kulture brige za slabe, nemoćne, odbačene, bolesne, nezaštićene i neprihvaćene životinje;
 • sprovođenje edukativnih programa i projekata u cilju zaštite životinja i poboljšanja kvaliteta suživota ljudi i životinja u urbanoj sredini;
 • uticaj na zakonodavstvo u cilju jačanja i sprovođenja postojeće zakonske regulative koja se odnosi na zaštitu i dobrobit životinja; i
 • lobiranje predstavnika vlasti na državnom, entitetskom, gradskom i općinskom nivou kako bi omogićili da se naš glas za zaštitu i prava životinja čuje i uvaži.

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player